• Β.Γεωργίου 1 (Δημαρχείο, 4ος όροφος)
 • +(30) 6977462806
 • 2313 317 799
 • [email protected]

Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής

Η εποχή που διανύουμε  χαρακτηρίζεται από μεγάλες και ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές  και τεχνολογικές εξελίξεις. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η αναβάθμιση της κοινωνίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία είναι θεμέλιος πυλώνας της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν, λοιπόν, την ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή, η Tοπική Aυτοδιοίκηση καλείται να λάβει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και την εξοικονόμηση ενέργειας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επίτευξη και τον εθνικών μας στόχων που καθορίζονται από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.

Η δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική», στο πλαίσιο αναβάθμισης του τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και εξορθολογισμού της χρήσης της ενέργειας, προτείνει τα εξής:

 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονη προώθηση  συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών  με άλλες πόλεις του εξωτερικού για μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Πολεοδομικός ανασχεδιασμός με εκτεταμένη δράση μέσω της ΔΔΘ, με σημαντικότερο κίνητρο τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, που θα εναρμονιστεί με τον σχεδιασμό για την οικονομική ανασυγκρότηση του Δήμου, των δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, τα προγράμματα πρασίνου και της ενεργειακής αυτονομίας.
 • Επέκταση του προγράμματος «πράσινα κτήρια», με πράσινες αναπλάσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες.
 • Απαλλαγή για σειρά ετών από τα δημοτικά τέλη όσων κατοικιών και δημοσίων κτηρίων ενταχθούν σε προγράμματα ενεργειακής ανασυγκρότησης.
 • Εξορθολογισμός  και βελτιστοποίηση  της  ενέργειας που απαιτείται σε επίπεδο δήμου.
 • Μέσω της ΔΔΘ φροντίδα θαλασσίου μετώπου και εισόδων της πόλεως, καθώς και  μέτρα για την απορρύπανση της ατμόσφαιρας.
 • Συστηματικές δενδροφυτεύσεις στο περιαστικό δάσος με βάση την τοπική χλωρίδα, ενίσχυση και συνδρομή στο έργο των εθελοντικών  ομάδων πολιτών.
 • Δημιουργία πρότυπων επιμορφωτικών πολωτικών μονάδων στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των δημοτών στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης  ενέργειας.
 • Καθαρισμός όλων των προβληματικών ρεμάτων που έχουν μεταβληθεί σε σκουπιδότοπους. Διαμόρφωσή τους σε χώρους περιπάτου και αναψυχής, με ήπιες παρεμβάσεις.
 • Δημοτικά συνεργεία επιχειρούν και υλοποιούν προγράμματα πράσινης ανάπλασης δημοσίων χώρων και πράσινης ταράτσας, με προτεραιότητα σε περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
 • Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
 • Μείωση του στόλου των δαπανηρών και ογκωδών απορριματοφόρων και εξαφάνιση των κάδων από τις γειτονιές, με την καθιέρωση του «απορριμματοφόρου γειτονιάς».
 • Στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Καθοριστικός ρόλος του Δήμου Θεσσαλονίκης στον νέο φορέα Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, μέσω της ΔΔΘ.
 • Αγορά και δρομολόγηση των Bus Rapid, ως ένα σύγχρονο, ασφαλές, φιλικό στο περιβάλλον μέσο μαζικής μεταφοράς, ειδικό για τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης. Ανταποκρίσεις με μικρά λεωφορεία προς τις περιφερειακές γειτονιές της πόλης.
 • Μέριμνα για τα αδέσποτα με ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων με φιλοζωικό προσανατολισμό και έλεγχο των γεννήσεων, αλλά και προς την κατεύθυνση προστασίας των δημοτών από περιπτώσεις αγελοποίησης και τυχόν επιθετικών συμπεριφορών.

Η δημοτική κίνηση Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική ιδρύθηκε το 2001 από τον Γιάννη Κουριαννίδη. Σκοπός του ίδιου και των συνεργατών του ήταν να εκπροσωπηθούν οι πατριωτικές ιδέες και απόψεις στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αξιοπρέπεια και σωφροσύνη. Η Κίνηση διεκδίκησε αυτόνομα τον Δήμο Θεσσαλονίκης το 2002 και το 2014 συγκεντρώνοντας αξιοπρεπή ποσοστά, ενώ το 2010 συνεργάστηκε με τον Στ. Παπαθεμελή και το 2006 με τον Γ. Καρατζαφέρη οπότε και εκπροσωπήθηκε επί διετία στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με τη θητεία του Γ. Κουριαννίδη ως δημ. συμβούλου.

© 2018 thess-el-poli.gr All Rights Reserved.