• Β.Γεωργίου 1 (Δημαρχείο, 4ος όροφος)
 • +(30) 6977462806
 • 2313 317 799
 • [email protected]

Διοίκηση του Δήμου

Η παθογένεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκινά από τον εναγκαλισμό της από την Κεντρική Εξουσία, η οποία προσπαθεί να την ποδηγετήσει ολοκληρωτικά μεταφέροντας το κομματικό πελατειακό κράτος στις δομές της και εξαρτώντας την οικονομικά αποκλειστικά από αυτήν.

Η δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική», στο πλαίσιο εγυγίανσης των διοικητικών δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτείνει τα εξής:

 • Ανασυγκρότηση όλης της διοικητικής πυραμίδας. Περιορισμός των αντιδημάρχων σε τρεις (Οικονομικών, Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοτικών Έργων).
 • Περιορισμός σε μόλις τέσσερεις (4) των εμμίσθων θέσεων στον Δήμο.
 • Απλοποίηση σε όλες τις διοικητικές δομές του Δήμου. Περιορισμός της γραφειοκρατίας. Σχεδιασμός τετραετίας.
 • Νέο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και του έργου των δημοτικών υπηρεσιών.
 • Ευέλικτο σύστημα μετακινήσεων διοικητικού προσωπικού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν προσωρινά ή μονιμότερα προβλήματα λειτουργίας.
 • Δημιουργία Σώματος Επιτρόπων του Λαού (ΣΕΛ), που θα ελέγχουν τη λειτουργία του Δήμου και τις διαδικασίες του συστηματικά.
 • Εξάλειψη του καθεστώτος των απευθείας αναθέσεων και δυνατότητα εφαρμογής του μόνο μέσα από αυστηρά ελεγχόμενο πλαίσιο (χρονικοί περιορισμοί, ύψος δαπάνης κ.λπ.) και υπό την εποπτεία του ΣΕΛ.
 • Αναβάθμιση του ρόλου και της συμμετοχής των Κοινοτικών Συμβουλίων στη διοίκηση του Δήμου.
 • Απόσπαση επιμέρους δημοτικών συνεργείων στις Δημοτικές Κοινότητες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και για επεμβάσεις μικρής κλίμακας.
 • Αύξηση του αριθμού των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες, από τις Δημοτικές Κοινότητες.
 • Καθιέρωση δημοψηφισμάτων για ζητήματα που αφορούν τη φυσιογνωμία περιοχών, αλλαγές χρήσεων χώρων κ.λπ., αλλά και για κάθε άλλο μείζονος σημασίας θέμα.

Η δημοτική κίνηση Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική ιδρύθηκε το 2001 από τον Γιάννη Κουριαννίδη. Σκοπός του ίδιου και των συνεργατών του ήταν να εκπροσωπηθούν οι πατριωτικές ιδέες και απόψεις στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αξιοπρέπεια και σωφροσύνη. Η Κίνηση διεκδίκησε αυτόνομα τον Δήμο Θεσσαλονίκης το 2002 και το 2014 συγκεντρώνοντας αξιοπρεπή ποσοστά, ενώ το 2010 συνεργάστηκε με τον Στ. Παπαθεμελή και το 2006 με τον Γ. Καρατζαφέρη οπότε και εκπροσωπήθηκε επί διετία στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με τη θητεία του Γ. Κουριαννίδη ως δημ. συμβούλου.

© 2018 thess-el-poli.gr All Rights Reserved.